Ostrzenie narzędzi skrawających i obciąganie ściernic, S45

1. Rodzaje narzędzi skrawających

Wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, przeciągacze, frezy itp. dzielimy na:

 • monolityczne (jednolite),
 • bimetaliczne lub tri metaliczne (łączone w sposób trwały, poprzez lutowanie z płytkami skrawającymi),
 • polimetaliczne (składane z co najmniej kilku różnych części, wykonanych z różnych materiałów) – nie wymagają ostrzeżenia; możliwość stosowania wymiennych wieloostrzowych płytek skrawających.
   

Typy ściernic:

 • płaskie,
 • pierścieniowe,
 • garnkowe,
 • talerzowe,
 • trzpieniowe.


2. Podstawowe zasady ostrzenia narzędzi skrawających

Narzędzia powinny zostać oddane do ostrzenia wtedy, gdy:

 • pogarsza się jakość powierzchni obrobionej,
 • pogorsza się dokładność wymiarowo-kształtowa przedmiotu obrobionego, przekroczenie wymaganej tolerancji
 • nadmiernie wzrasta temperatura w strefie skrawania (np. obserwowana zmiana barwy powierzchni wiórów),
 • wzrasta natężenie emisji akustycznej ze strefy skrawania,
 • obserwuje się nadmierne zużycie krawędzi skrawających, powierzchni przyłożenia lub natarcia.

Nie można dopuszczać do nadmiernego lub katastroficznego zużycia ostrzy.

Prawidłowo naostrzone narzędzie charakteryzuje się:

 • wymaganą stereometrią ostrzy
 • odpowiednio niską chropowatością powierzchni roboczych
 • właściwym stanem naprężeń i twardością materiału ostrza
 • określonym biciem osiowym i promieniowym.

Zasady ostrzenia narzędzi skrawających:

 • narzędzia wieloostrzowe o ostrzach zataczanych ostrzymy na powierzchni natarcia

a)    narzynki,
b)    gwintówki,
c)    frezy modułowe krążkowe i ślimakowe Felowsa,

 • narzędzia o ostrzach ścinowych ostrzy się od powierzchni przyłożenia

a)    frezy tarczowe,
b)    przeciągacze,
c)    rozwiertaki,
d)    wiertła kręte.

3. Ostrzenie wierteł krętych

Najczęściej stosowane metody ostrzenia wierteł krętych:

 • ewolwentowej powierzchni śrubowej – Oliviera
 • stożka prostego – Washburne’a,
 • trójpłaszczyznowa,
 • (stożka odwróconego Weiskera).

a) Washburne’a
b) Weiskera
c) śrubowa
d) płaszczyznowa.


4. Ostrzenie frezów ścinowych

Zgodnie z ogólną zasadą ostrzenia frezów ścinowych szlifujemy płaszczyzny przyłożenia ich ostrzy, które może być realizowane czołem lub obwodem ściernicy.
Ostrzenie obwodem ściernicy: wyższa wydajność szlifowania
Ostrzenie czołem ściernicy: niższa chropowatość obrobionej powierzchni przyłożenia

5. Obciąganie ściernic

Wszystkie procesy kondycjonowania ściernic dzielimy na procesy profilowania i procesy obciągania.
Kondycjonowanie ściernic – nadanie kształtu czynnym powierzchniom ściernic (CPS)
Obciąganie ściernic – odtworzenie pierwotnych zdolności skrawnych tych ściernic:

Metody obciągania ściernic:

 • diamentowanie – przy użyciu obciągaczy diamentowych; przesuwające się ostrze diamentu względem CPS (czynnej powierzchni ściernicy) łupi stępione ziarna ścierne, tworząc w ten sposób nowe ostre krawędzie,
 • wykruszanie – przy użyciu obciągaczy ściernicowych wykonanych z węglika krzemu lub diamentu, rolek wykruszających.
Share

Dropbox free account konto darmowe

Polish English French German Italian Russian Spanish

Innowacyjne technologie

Kanał RSS doniesienia hardturning.pl