Ostrzenie narzędzi skrawających i obciąganie ściernic, S45

1. Rodzaje narzędzi skrawających

Wiertła, rozwiertaki, pogłębiacze, przeciągacze, frezy itp. dzielimy na:

 • monolityczne (jednolite),
 • bimetaliczne lub tri metaliczne (łączone w sposób trwały, poprzez lutowanie z płytkami skrawającymi),
 • polimetaliczne (składane z co najmniej kilku różnych części, wykonanych z różnych materiałów) – nie wymagają ostrzeżenia; możliwość stosowania wymiennych wieloostrzowych płytek skrawających.
   

Typy ściernic:

 • płaskie,
 • pierścieniowe,
 • garnkowe,
 • talerzowe,
 • trzpieniowe.


2. Podstawowe zasady ostrzenia narzędzi skrawających

Narzędzia powinny zostać oddane do ostrzenia wtedy, gdy:

 • pogarsza się jakość powierzchni obrobionej,
 • pogorsza się dokładność wymiarowo-kształtowa przedmiotu obrobionego, przekroczenie wymaganej tolerancji
 • nadmiernie wzrasta temperatura w strefie skrawania (np. obserwowana zmiana barwy powierzchni wiórów),
 • wzrasta natężenie emisji akustycznej ze strefy skrawania,
 • obserwuje się nadmierne zużycie krawędzi skrawających, powierzchni przyłożenia lub natarcia.

Nie można dopuszczać do nadmiernego lub katastroficznego zużycia ostrzy.

Prawidłowo naostrzone narzędzie charakteryzuje się:

 • wymaganą stereometrią ostrzy
 • odpowiednio niską chropowatością powierzchni roboczych
 • właściwym stanem naprężeń i twardością materiału ostrza
 • określonym biciem osiowym i promieniowym.

Zasady ostrzenia narzędzi skrawających:

 • narzędzia wieloostrzowe o ostrzach zataczanych ostrzymy na powierzchni natarcia

a)    narzynki,
b)    gwintówki,
c)    frezy modułowe krążkowe i ślimakowe Felowsa,

 • narzędzia o ostrzach ścinowych ostrzy się od powierzchni przyłożenia

a)    frezy tarczowe,
b)    przeciągacze,
c)    rozwiertaki,
d)    wiertła kręte.

3. Ostrzenie wierteł krętych

Najczęściej stosowane metody ostrzenia wierteł krętych:

 • ewolwentowej powierzchni śrubowej – Oliviera
 • stożka prostego – Washburne’a,
 • trójpłaszczyznowa,
 • (stożka odwróconego Weiskera).

a) Washburne’a
b) Weiskera
c) śrubowa
d) płaszczyznowa.


4. Ostrzenie frezów ścinowych

Zgodnie z ogólną zasadą ostrzenia frezów ścinowych szlifujemy płaszczyzny przyłożenia ich ostrzy, które może być realizowane czołem lub obwodem ściernicy.
Ostrzenie obwodem ściernicy: wyższa wydajność szlifowania
Ostrzenie czołem ściernicy: niższa chropowatość obrobionej powierzchni przyłożenia

5. Obciąganie ściernic

Wszystkie procesy kondycjonowania ściernic dzielimy na procesy profilowania i procesy obciągania.
Kondycjonowanie ściernic – nadanie kształtu czynnym powierzchniom ściernic (CPS)
Obciąganie ściernic – odtworzenie pierwotnych zdolności skrawnych tych ściernic:

Metody obciągania ściernic:

 • diamentowanie – przy użyciu obciągaczy diamentowych; przesuwające się ostrze diamentu względem CPS (czynnej powierzchni ściernicy) łupi stępione ziarna ścierne, tworząc w ten sposób nowe ostre krawędzie,
 • wykruszanie – przy użyciu obciągaczy ściernicowych wykonanych z węglika krzemu lub diamentu, rolek wykruszających.
Share

Dropbox free account konto darmowe

Polish English French German Italian Russian Spanish

Innowacyjne technologie

Kanał RSS doniesienia hardturning.pl

Polecane

Czy wiesz, że...?

Zaletami toczenia na twardo są m.in.: oszczędność czasu i energii, niższe koszty produkcji, obróbka kompletna w jednym ustawieciu, ekologia procesu, łatwy recykling odpadów.

Więcej…

T4B Tourism for Business