(S4 S5) Ostrzenie narzędzi skrawających i obciąganie ściernic

      POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Instytut Technologii Maszyn

i Automatyzacji Produkcji

ZAKŁAD TECHNOLOGII OBRÓBKI

 

....................................................

Imię i nazwisko

 

Grupa.........Zespół.......r. ak........

 

LABORATORIUM

 

TECHNOLOGII OBRÓBKI

 

Ćwiczenie odpracowano

Ćwiczenie zaliczono

Prowadzący

 

Prowadzący

 

Ocena

Podpis

 

Podpis

 

Data

 

Data

 

 

 

 

Ćwiczenie nr 9

 

OSTRZENIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I OBCIĄGANIE ŚCIERNIC

 

I. Cel ćwiczenia:

 

Zapoznanie studentów ze sposobami ostrzenia narzędzi jednoostrzowych i wieloostrzowych oraz kondycjonowania ściernic.

 

II. Wymagane wiadomości:

 

  1. Typy, kształty i materiały ostrzy narzędzi jednoostrzowych.
  2. Stereometria ostrza narzędzi skrawających.
  3. Charakterystyka zużycia ostrza, parametry stępienia, przebieg zużycia w czasie i okres trwałości ostrza (wzór Taylora).
  4. Sposoby ostrzenia noży tokarskich, frezów, wierteł i rozwiertaków.
  5. Sposoby i zasady obciągania CPS. Rodzaje obciągaczy.

 

III. Opis stanowiska laboratoryjnego

 

Szlifierki narzędziowe, szlifierka kłowa, przyrządy do ostrzenia wierteł i frezów, noże tokarskie monolityczne, wiertła kręte, przyrząd do wykonywania promienia naroża na ostrzu noża tokarskiego, noże tokarskie składane, przyrząd kłowy, czujnik zegarowy z działką elementarną 1 mm, kątomierz stolikowy, obciągacz diamentowy jednoziarnisty, ściernica tarczowa płaska.

 

.IV. Przebieg ćwiczenia.

 

Zadanie laboratoryjne 1. Zapoznać studentów z ostrzeniem noży tokarskich. Zaostrzyć nóż tokarski NNZa 1616-110 o ostrzu ze stali SW7M zachowując unormowaną stereometrie jego ostrza wg tabeli.

 

 

 

Tabela 1

 

Oznaczenie noża

ao

a`o

go

λs

cr

c`r

re

NNZa 1616 -110

8°

8°

14°

4°

70°

20°

0,6 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 2. Opracować instrukcję ostrzenia wyżej wymienionego noża tokarskiego.

 

Tabela 2

 

Szlifierka narzędziowa NUA-25

Nastawy na przegubach

Ściernica 4A 125x40x32 99A 46 K 7 V

A [°]

B [°]

C [°]

Powierzchnia natarcia

 

 

 

Główna powierzchnia przyłożenia

 

 

 

Pomocnicza powierzchnia przyłożenia

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 3. Objaśnić wykonanie promienia naroża ostrza noża tokarskiego.

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 4: Sprawdzić stereometrię ostrza noża tokarskiego po szlifowaniu.

 

Tabela.3

 

Oznaczenie noża

ao

a`o

go

λs

cr

c`r

NNZa 1616-110

…..°

….°

…..°

…..°

…...°

…..°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 5. Zademonstrować sposób wymiany wieloostrzowej płytki skrawającej w nożu składanym.

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 6. Zapoznać studentów z ostrzeniem frezów ścinowych i zataczanych. Zaostrzyć frez walcowo czołowy, nasadzany o ostrzach ścinowych.

 

 

 

Tabela 4

 

Szlifierka narzędziowa: 3Z71

Ściernica: 4A 125x40x32 99A 46 K 7 V

Frez: NFCA63x40x27 SW7M

 

H = (df / 2) × sin ac

ao

a`o

go

gn

λ

c`r

12°

8°

15°

15°

20°

2°

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 7. Sprawdzić bicie ostrzy obrobionego frezu.

 

Tabela 5

 

Nr ostrza

1

2

3

4

5

6

7

8

Bicie mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 8. Zapoznać studentów z ostrzeniem frezów z ostrzami zataczanymi oraz z ostrzeniem wiertła krętego metodą stożka prostego Washburne`a na szlifierce NUA25. Zmierzyć kąt wierzchołkowy 2k wiertła krętego po ostrzeniu.

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 9. Zapoznać studentów z obciąganiem czynnej powierzchni ściernicy 1A 350x50x127 95A 46 K 7 V na szlifierce RUP28-500. Symbol obciągacza jednoziarnistego:…………………… . Zademonstrować sposób ustawienia obciągacza względem ściernicy i obciągania CPS (czynnej powierzchni ściernicy). Wyznaczyć wskaźnik pokrycia przy obciąganiu:

 

 

 

k p =  bd / f ob

 

 

 

gdzie:

 

b d – szerokość starcia ostrza obciągacza - mm

 

f ob. – posuw obciągacza - mm/obr.,

 

Tabela 6

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

f ob.

 

 

 

 

 

 

 

 

b d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zadania do wykonania

 

 

 

1.      Wykonać szkice ostrzenia frezu walcowo-czołowego obwodem i czołem ściernicy.

 

2.      Wykonać szkic ostrzenia wiertła krętego metodą stożka prostego Washeburne`a.

 

3.      Wykonać schemat ustawienia obciągacza jednoziarnistego, diamentowego przy ostrzeniu ściernicy CPS ściernicy tarczowej płaskiej.

 

VI. Literatura:

 

[1]         Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem. PWN, Warszawa 1983, str. 477 – 552,

 

[2]         Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera – obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1991, str. 525 – 575,

 

[3]         Praca zbiorowa pod red. J. Kosmola: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa i ścierna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, str. 211 – 237,

 

[4]         Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, str. 303 – 343,

 

[5]         Praca zbiorowa pod red. H. Żebrowskiego: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, ścierna i erozyjna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, str. 305 – 357.

 

Share

Dropbox free account konto darmowe

Polish English French German Italian Russian Spanish

Patronujemy


 

Innowacyjne technologie

Kanał RSS doniesienia hardturning.pl

Polecane

prolink_getLinks();

Czy wiesz, że...?

Szukasz zasilacza Mean Well GS120A24-P1M?

Skontaktuj się z nami!

Więcej…

T4B Tourism for Business