(S4 S5) Ostrzenie narzędzi skrawających i obciąganie ściernic

      POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Instytut Technologii Maszyn

i Automatyzacji Produkcji

ZAKŁAD TECHNOLOGII OBRÓBKI

 

....................................................

Imię i nazwisko

 

Grupa.........Zespół.......r. ak........

 

LABORATORIUM

 

TECHNOLOGII OBRÓBKI

 

Ćwiczenie odpracowano

Ćwiczenie zaliczono

Prowadzący

 

Prowadzący

 

Ocena

Podpis

 

Podpis

 

Data

 

Data

 

 

 

 

Ćwiczenie nr 9

 

OSTRZENIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I OBCIĄGANIE ŚCIERNIC

 

I. Cel ćwiczenia:

 

Zapoznanie studentów ze sposobami ostrzenia narzędzi jednoostrzowych i wieloostrzowych oraz kondycjonowania ściernic.

 

II. Wymagane wiadomości:

 

  1. Typy, kształty i materiały ostrzy narzędzi jednoostrzowych.
  2. Stereometria ostrza narzędzi skrawających.
  3. Charakterystyka zużycia ostrza, parametry stępienia, przebieg zużycia w czasie i okres trwałości ostrza (wzór Taylora).
  4. Sposoby ostrzenia noży tokarskich, frezów, wierteł i rozwiertaków.
  5. Sposoby i zasady obciągania CPS. Rodzaje obciągaczy.

 

III. Opis stanowiska laboratoryjnego

 

Szlifierki narzędziowe, szlifierka kłowa, przyrządy do ostrzenia wierteł i frezów, noże tokarskie monolityczne, wiertła kręte, przyrząd do wykonywania promienia naroża na ostrzu noża tokarskiego, noże tokarskie składane, przyrząd kłowy, czujnik zegarowy z działką elementarną 1 mm, kątomierz stolikowy, obciągacz diamentowy jednoziarnisty, ściernica tarczowa płaska.

 

.IV. Przebieg ćwiczenia.

 

Zadanie laboratoryjne 1. Zapoznać studentów z ostrzeniem noży tokarskich. Zaostrzyć nóż tokarski NNZa 1616-110 o ostrzu ze stali SW7M zachowując unormowaną stereometrie jego ostrza wg tabeli.

 

 

 

Tabela 1

 

Oznaczenie noża

ao

a`o

go

λs

cr

c`r

re

NNZa 1616 -110

8°

8°

14°

4°

70°

20°

0,6 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 2. Opracować instrukcję ostrzenia wyżej wymienionego noża tokarskiego.

 

Tabela 2

 

Szlifierka narzędziowa NUA-25

Nastawy na przegubach

Ściernica 4A 125x40x32 99A 46 K 7 V

A [°]

B [°]

C [°]

Powierzchnia natarcia

 

 

 

Główna powierzchnia przyłożenia

 

 

 

Pomocnicza powierzchnia przyłożenia

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 3. Objaśnić wykonanie promienia naroża ostrza noża tokarskiego.

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 4: Sprawdzić stereometrię ostrza noża tokarskiego po szlifowaniu.

 

Tabela.3

 

Oznaczenie noża

ao

a`o

go

λs

cr

c`r

NNZa 1616-110

…..°

….°

…..°

…..°

…...°

…..°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 5. Zademonstrować sposób wymiany wieloostrzowej płytki skrawającej w nożu składanym.

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 6. Zapoznać studentów z ostrzeniem frezów ścinowych i zataczanych. Zaostrzyć frez walcowo czołowy, nasadzany o ostrzach ścinowych.

 

 

 

Tabela 4

 

Szlifierka narzędziowa: 3Z71

Ściernica: 4A 125x40x32 99A 46 K 7 V

Frez: NFCA63x40x27 SW7M

 

H = (df / 2) × sin ac

ao

a`o

go

gn

λ

c`r

12°

8°

15°

15°

20°

2°

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 7. Sprawdzić bicie ostrzy obrobionego frezu.

 

Tabela 5

 

Nr ostrza

1

2

3

4

5

6

7

8

Bicie mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 8. Zapoznać studentów z ostrzeniem frezów z ostrzami zataczanymi oraz z ostrzeniem wiertła krętego metodą stożka prostego Washburne`a na szlifierce NUA25. Zmierzyć kąt wierzchołkowy 2k wiertła krętego po ostrzeniu.

 

 

 

Zadanie laboratoryjne 9. Zapoznać studentów z obciąganiem czynnej powierzchni ściernicy 1A 350x50x127 95A 46 K 7 V na szlifierce RUP28-500. Symbol obciągacza jednoziarnistego:…………………… . Zademonstrować sposób ustawienia obciągacza względem ściernicy i obciągania CPS (czynnej powierzchni ściernicy). Wyznaczyć wskaźnik pokrycia przy obciąganiu:

 

 

 

k p =  bd / f ob

 

 

 

gdzie:

 

b d – szerokość starcia ostrza obciągacza - mm

 

f ob. – posuw obciągacza - mm/obr.,

 

Tabela 6

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

f ob.

 

 

 

 

 

 

 

 

b d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zadania do wykonania

 

 

 

1.      Wykonać szkice ostrzenia frezu walcowo-czołowego obwodem i czołem ściernicy.

 

2.      Wykonać szkic ostrzenia wiertła krętego metodą stożka prostego Washeburne`a.

 

3.      Wykonać schemat ustawienia obciągacza jednoziarnistego, diamentowego przy ostrzeniu ściernicy CPS ściernicy tarczowej płaskiej.

 

VI. Literatura:

 

[1]         Dmochowski J.: Podstawy obróbki skrawaniem. PWN, Warszawa 1983, str. 477 – 552,

 

[2]         Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera – obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 1991, str. 525 – 575,

 

[3]         Praca zbiorowa pod red. J. Kosmola: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa i ścierna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, str. 211 – 237,

 

[4]         Filipowski R., Marciniak M.: Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, str. 303 – 343,

 

[5]         Praca zbiorowa pod red. H. Żebrowskiego: Techniki wytwarzania – obróbka wiórowa, ścierna i erozyjna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, str. 305 – 357.

 

Share

Dropbox free account konto darmowe

Polish English French German Italian Russian Spanish

Patronujemy


 

Targi Symas

Targi Maintenance

Innowacyjne technologie

Kanał RSS doniesienia hardturning.pl

Polecane

Czy wiesz, że...?

Filtroreduktory do znakowarek mikroudarowych. Filtry i reduktory, regulatory ciśnienia.

Mocowanie 1/4" i 1/8". Manometry Aircomp. Złącza pneumatyczne obrotowe, szybkozłączki i inne.

Zapytaj o ofertę.

T4B Tourism for Business